Find vej: Forside » Artikler

Velkommen til vores store artikel database. Vi opdatere løbende med nye artikler & nyheder med alt om alment praktiserende læger, praktiserende speciallæge og handel med læge- og hospitalsartikler. Det vil snart blive muligt for vores brugere som har relevant indhold, at uploade nyheder & artikler til vores database.

Hjernedød - er man så rigtig død?

Usikkerhed om hjernedødskriteriet er en af grundene til, at mange ikke registrerer sig som donorer eller videreformidler deres valg til deres pårørende, selv om 80 procent af danskerne generelt er positive overfor organdonation.Cirka en tredjedel af danskerne er usikre på lægernes vurdering af, hvornår man er hjernedød. Det viser undersøgelsen ”Organdonation 1995 – 2015 Danskernes viden, holdning og adfærd” fra 2016. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet en film, som handler om de vigtige spørgsmål om hjernedød og organdonation. Filmen giver blandt andet svar om, om man kan blive erklæret død, selvom man reelt har en chance for at overleve.”Med filmen om hjernedød har vi ønsket at give oplysning om hjernedød og organdonation, så danskerne har den viden, der skal til for at træffe et aktivt valg om organdonation” siger specialkonsulent Maria Herlev Ahrenfeldt. Kun cirka en femtedel af den..

Nyt lovende behandlingsparadigme adskiller sig radikalt fra de traditionelle psykoterapeutiske interventioner i behandlingen af social angst

Neokognitivt Institut introducerer som noget helt unikt i Danmark: Nye hurtigt virkende neokognitive metoder i behandlingen af social angstNyt lovende behandlingsparadigme adskiller sig radikalt fra de traditionelle psykoterapeutiske interventioner i behandlingen af socialangst/socialfobi – en psykisk problematik, der påvirker mange menneskers funktionsevne i livets forskellige relationelle sammenhænge. Oplevelsen af de varierende grader af ubehag kulminerende i panikanfald, udløses, når vi engagerer os i uhensigtsmæssige mentale strategier for at håndtere de sociale situationer, som vi vurderer vanskelige og faretruende. Det er disse strategier, som består af bekymringer og grublerier, der står centralt i den metakognitive intervention, der sigter efter at reducere disse. Det er således ikke vores tanker, følelser eller kropslige fornemmelser, der bidrager til udviklingen..

Ny håndbog skal styrke inspektorordningen

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny håndbog for inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse samt en tilhørende ny vejledning.Der er en hjælpende hånd på vej til de læger, der igennem inspektorordningen er med til at sikre kvaliteten af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne rundt om i landet. Sundhedsstyrelsen udgiver en ny håndbog og en tilhørende vejledning.”Den nye håndbog kommer til at styrke inspektorernes indsats for at kvalitetsudvikle og stå for uddannelsen af speciallæger på de forskellige afdelinger. Vi regner også med, at uddannelsesafdelingerne kan bruge håndbogen til at planlægge besøgene,” siger Karen Geismar, der er en del af inspektorsekretariatet i Sundhedsstyrelsen.Lægerne fra inspektorordningen tager rundt og vurderer landets uddannelsesafdelinger for at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen af yngre læger. Inspektorerne er..

Danskerne vil gerne donere organer, men mangler at tilmelde sig donorregistret

Der er generelt et højt kendskab og en positiv holdning til organdonation, men for få tilmelder sig donorregistret, viser en ny undersøgelse fra 2015. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at man registrerer i donorregistret, om man ønsker at være donor og fortæller sin familie om sin beslutning.”Mange vil gerne lade sig registrere, men har ikke fået det gjort. Andre synes, at det er ubehageligt at skulle forholde sig til organdonation og død. Men det er en rigtig god idé at tale med ens nærmeste, om man vil være donor, selv om det ikke er aktuelt. Så skal de ikke pludselig forholde sig til organdonation for eksempel ved en ulykke,” siger Maria Herlev Ahrenfeldt, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Selvom 80 procent af danskerne er positive overfor organdonation, er der stadig mange, der ikke har registreret sig som donorer eller videreformidlet deres valg til deres pårørende. Kun..

Patienter med håndeksem skal udredes hurtigere

Sundhedsstyrelsen udgiver en National Klinisk Retningslinje for behandling af håndeksem. Patienterne skal udredes hurtigere – og så skal de klædes på til selv at håndtere eksemen.I Sundhedsstyrelsens nye NKR om håndeksem anbefales det blandt andet, at flere patienter bliver henvist til udredning tidligere i behandlingsforløbet, end det er tilfældet i dag. Retningslinjen opfordrer også til et større fokus på struktureret patientuddannelse og rådgivning omkring arbejdsrelateret håndeksem som en del af behandlingen. ”Håndeksem kan være til stor gene for de personer, der rammes, og for nogle kan håndeksemen endda forhindre dem i at gå på arbejde. Derfor er det vigtigt, at patienterne bliver hurtigt udredt og får den bedst mulige behandling,” siger Hanne Vibjerg, der er Sundhedsstyrelsens projektleder på National Klinisk Retningslinje for behandling af håndeksem. I retningslinjen bliver..

Pulje skal styrke indsatsen mod ensomhed hos ældre mennesker

Ensomhed er en del af tilværelsen for hver fjerde ældre i Danmark. Kommuner kan nu søge en ny pulje til indsatser, som skal modvirke ensomhed hos de ældre mennesker, der får meget hjemmehjælp.Ældre mennesker, der modtager hjemmehjælp, er i særlig risiko for at opleve ensomhed. Det hænger typisk sammen med, at de har et dårligt helbred og kan have haft tab tæt inde på livet. Det kan gøre det vanskeligt at fastholde og styrke sociale relationer. Derfor støtter en ny pulje, at kommuner i samarbejde med frivillige organisationer udvikler projekter, der afprøver nye metoder og redskaber til at forebygge eller mindske ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp.”Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte. Ensomhed hænger sammen med lavere selvværd, utryghed og øget forekomst af hjertekarsygdomme, foruden Alzheimer og symptomer på depression. Vi ved også, at ensomhed..

Ekstra indberetninger om manglende overholdelse af maksimale ventetider

Sundhedsstyrelsen har modtaget en indberetning fra Region Nordjylland om, at de maksimale ventetider vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom ikke er overholdt. Indberetningen viser, at der har været 84 ekstra overskridelser i perioden februar til og med juni 2016. Overskridelserne er af 1-3 dages varighed.Den manglende overholdelse af bekendtgørelsen om de maksimale ventetider har fundet sted i perioden februar til juli 2016 i Region Nordjylland og fordeler sig sådan:1 hændelse i februar vedrørende undersøgelse for kræftsygdom10 hændelser i april vedrørende undersøgelse for kræftsygdom 25 hændelser i maj vedrørende undersøgelse for kræftsygdom 48 hændelser i juni vedrørende undersøgelse for kræftsygdom Region Nordjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelsen af den maksimale ventetid for de 84 patienter vedrører kikkertundersøgelse af tarmen i forbindelse med..

Sundhedsstyrelsen opdaterer vejledning om MRSA

Vejledningen om forebyggelse af spredning af MRSA er netop udkommet i en ny og opdateret udgave. Der bliver blandt andet sat fokus på at undgå stigmatisering af patienter med MRSA.Siden 2006 har Sundhedsstyrelsen haft en vejledning om, hvordan sundhedspersonale kan begrænse udbredelsen af infektioner forårsaget af MRSA. Formålet er blandt andet at bevare muligheden for at kunne behandle alvorlige MRSA-infektioner med antibiotika.”Heldigvis er MRSA kun meget sjældent årsag til alvorlig sygdom hos folk, der ellers er sunde og raske. Men folk, der er syge eller svækkede, har større risiko for at få en alvorlig sygdom forårsaget af MRSA. Derfor er det vigtigste formål med vejledningen, at vi finder ud af at begrænse sygdom og spredning af bakterierne på blandt andet hospitaler,” siger Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.I den nye udgave af vejledningen er det blandt andet..

Så er det tid til influenzavaccination

Influenzasæsonen står for døren. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen personer med kronisk sygdom og andre, der kan blive alvorligt syge af influenza, at blive vaccineret. Hensigten med vaccinationen er at nedbringe alvorlig sygdom og død som følge af influenza.Du er i særlig risiko, hvis du:Er 65 år eller deroverHar en kronisk sygdom som for eksempel astma, KOL eller diabetesEr svært overvægtig (BMI over 40)Er gravid efter 12. ugeVaccinationen er gratis fra 1. oktoberTilhører du en af de ovenstående grupper, kan du få vaccinationen gratis. Du kan også blive gratis vaccineret, hvis du er førtidspensionist. Vaccinationen er gratis fra 1. oktober og året ud. Gravide kan dog få vaccinen gratis frem til 28. februar 2017, og det samme kan personer med immundefekt og deres husstandskontakter. En undersøgelse, som TNS Gallup har gennemført for Sundhedsstyrelsen, viser, at personer i..

Mange ignorerer symptomer på KOL

Op mod halvdelen af de danskere, der har oplevet længerevarende symptomer på lungesygdommen KOL, har ignoreret dem. Men reagerer man på symptomerne i tide, kan man leve et godt liv med sygdommen – derfor er det vigtigt, at få tjekket lungerne, hvis man oplever symptomer i to måneder eller mere.Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide.Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen kampagnen ”Pust liv i din hverdag”, som skal få flere med symptomer på KOL til at gå til lægen og få et lungetjek. Det er især vigtigt at være opmærksom på symptomerne, hvis man er ryger eller tidligere ryger, eller hvis man har arbejdet i et erhverv med meget støv, damp eller røg.160.000 har uopdaget KOLFire ud af ti danskere har på..

Ny retningslinje for behandling af nyopståede nakkesmerter: Information og rådgivning er ofte tilstrækkeligt

Nakkesmerter er et meget almindeligt helbredsproblem i Danmark. Mere end 1 ud af 10 danskere oplyser, at de har haft meget generende nakkesmerter inden for to uger.Det er som oftest den praktiserende læge, en kiropraktor eller en fysioterapeut, der står for behandlingen af nyopståede nakkesmerter.AnbefalingerDen nye retningslinje omhandler behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter. Med uspecifikke menes, at der ikke er en specifik årsag til smerterne.Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter altid får information om sygdommen, hvordan den typisk forløber, og hvilke faresignaler patienten skal være opmærksom på. Samtidig er det vigtigt, at patienten bliver opfordret til at opretholde normal fysisk aktivitet. For de fleste patienter, der har nyopståede nakkesmerter uden komplikationer, vil information og rådgivning være den eneste behandling, der er behov for. ”Undersøgelser..

Ny rapport viser rygning, fysisk inaktivitet og alkohols betydning for dødeligheden

Rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er de væsentligste årsager til, at danskerne dør tidligt, viser en ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten viser helt nye opgørelser over, hvor stor belastningen er af 12 forskellige risikofaktorer på mål som for eksempel dødelighed, sygehusindlæggelser og sygedage.Særligt tre risikofaktorer er skyld i for tidlig død Ud af de 12 undersøgte risikofaktorer viser tallene, at særligt tre forebyggelige risikofaktorer har betydning. Rygning forårsager årligt 13.600 dødsfald, fysisk inaktivitet forårsager 6.000 årlige dødsfald og alkoholforbrug over højrisikogrænserne forårsager 2.900 årlige dødsfald.”Når vi ser på de 12 risikofaktorer, som belaster danskernes sundhed, træder rygning, fysisk inaktivitet og alkohol helt markant frem som de væsentligste direkte årsager til danskernes for tidlige død”, siger enhedschef Jette Jul Bruun,..

Undersøgelsesprogram skal medvirke til at finde børn og unge med astma tidligt

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et undersøgelsesprogram for astma hos børn og unge. Programmet har et særligt fokus på et tættere samarbejde mellem kommuner og almen praksis, så børn og unge med astma kan blive fundet og behandlet så tidligt som muligt.Astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom hos børn og unge. Hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn har astma. Der er gode muligheder for at opspore astma tidligt, og igangsætte et godt forløb. Det kræver, at astma bliver diagnosticeret og udredt korrekt og tidligst muligt, så barnet eller den unge får den bedste forebyggende behandling, med en systematisk opfølgning og kontrol. ”Vi ser et klart potentiale i, at børn og unge med astma bliver fundet tidligst muligt, så de kan modtage behandling og få en systematisk opfølgning og kontrol af høj og ensartet kvalitet”, siger sektionsleder Kirsten Hansen fra Sundhedsstyrelsen...

Fortsat højt forbrug af morfin og morfinlignende medicin i Danmark

Sundhedsstyrelsen sætter igen fokus på forbruget af stærk smertestillende medicin som morfin og morfinlignende stoffer. Danskernes forbrug af de stærke smertestillende midler er nemlig fortsat højt - også højere end både nordmænd og svenskeres. Det fremgår af en ny rapport om forbruget ”Kortlægning af opioidforbruget i Danmark”.”Kortlægningen viser, at der er behov for, at vi sætter fornyet fokus på smertebehandling. Der er specielt behov for at se på stigningen i antallet af personer, der får vanedannende smertemedicin igennem længere tid. Derfor kigger vi nu på hvilke tiltag, vi kan sætte i gang for at understøtte god smertebehandling,” siger Marlene Øhrberg Krag, overlæge i Sundhedsstyrelsen.Sundhedsstyrelsen har allerede en vejledning for brug af medicin, som man kan blive afhængig af. Heri fremgår blandt andet hvornår lægen kan udskrive morfin, og hvordan behandlingen skal følges..

Fem kommuner skal afprøve ny målrettet pleje af beboere med demens

Sundhedsstyrelsen har udvalgt fem kommuner til at afprøve en ny model for målrettet pleje af beboere med demens og adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens. En lignende model har vist sig at være en stor succes i Sverige.Faxe, Greve, Hedensted, København og Næstved Kommune skal afprøve en ny model til at målrette plejen af beboere med demens og samtidige adfærdsmæssige og psykiske symptomer, også kaldet BPSD for Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Modellen er inspireret af erfaringer fra Sverige, som har opnået gode resultater. I Danmark skal modellen afprøves på omkring 800 beboere fordelt på 24 plejecentre i kommunerne.Et centralt element i modellen er et IT-værktøj, der gør det muligt at registrere BPSD hos beboere, der har demens eller symptomer på demens.”BPSD-syptomer skal ses som et udtryk for fysisk eller psykisk mistrivsel hos beboeren. Modellen gør det..

Neokognitivt Institut kommer med helt nye paradigmer inden for det psykiske område

Neokognitivt Institut er et moderne psykologisk institut, der både tilbyder kurser, uddannelser og supervision samt beskæftiger sig med udvikling og testning af psykologiske behandlingsmodeller. Vores mål er at finde frem til de meste effektive psykologiske metoder, der kan være med til at afhjælpe psykisk lidelse eller mistrivsel samt fremme menneskets iboende ressourcer og udviklingsmuligheder.Betegnelsen neokognitiv psykologi dækker over moderne kognitive terapier, der hører under den 3. bølge. Neokognitivt Institut har således specialiseret sig inden for de nyeste former for kognitive terapier så som: Metakognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness-baseret kognitiv terapi og Dialektisk adfærdsterapi. Endvidere har vi en stor interesse for Neuropsykologi (hjernen og hjerneprocesser), eftersom denne viden er generelt afgørende for vores psykologiske..

Ny vejledning skal give bedre behandling af gigt i hoften

Sundhedsstyrelsen udgiver ny klinisk retningslinje for behandling af patienter, der har slidgigt i hoften eller har fået nyt hofteled.Mange danskere får slidgigt i hoften. Sygdommen kan give store smerter og forhindre patienterne i at leve et normalt liv med en almindelig hverdag.De nye nationale retningslinjer stiller blandt andet skarpt på de forskellige former for træning til patienterne. En af anbefalingerne er, at tilbud om superviseret styrketræning til patienter med slidgigt bør overvejes.”Vi kan se, at styrketræning og andre specifikke træningsformer kan hjælpe patienterne til at få en bedre funktionsevne og give færre smerter. Derfor anbefales det i retningslinjerne, at det skal overvejes at tilbyde patienter med slidgigt i hoften superviseret styrketræning eller andre specifikke træningsformer” siger Marlene Øhrberg Krag, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.Genoptræning..

Brug hjælp, når du vil holde op med at ryge

Otte ud af ti danske rygere har forsøgt at holde helt op med at ryge, men er faldet i igen, viser en ny undersøgelse for Sundhedsstyrelsen. Hjælpen kan være et gratis opkald til Stoplinien. Men op mod 9 ud af 10 rygere har ikke overvejet at søge hjælp der.Selv om man gerne vil holde op med at ryge og også har besluttet sig for, at nu skal det være, er det tit ikke nok til at have succes med det. Faktisk lykkes det kun for fire procent at droppe cigaretterne ved at tage en såkaldt kold tyrker. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at man starter med at ringe til Stoplinien som det første skridt, når man vil holde op med at ryge. ”Vi har et gratis tilbud i Danmark, Stoplinien, hvor der sidder eksperter klar, som gratis kan hjælpe med at lægge en holdbar stopstrategi. De kan hjælpe med at lægge en konkret plan for rygestoppet, eller finde et lokalt rygestopkursus i kommunen og vejlede..

Fødevarevirksomheder skal bruge deres viden om Roskildesyge

Fødevarestyrelsens kampagnekontrol viser, at mange af de madprofessionelle godt ved, hvad de skal gøre for at undgå smitte med Roskildesyge. Alligevel går mange spisegæster hjem med en omgang Roskildesyge efter besøg ved buffeten, på restauranten mv.Norovirus, som giver Roskildesyge, smitter meget nemt. Fødevarestyrelsen har kørt en oplysningskampagne med fokus på, hvordan fødevarevirksomheder kan undgå, at spisegæster bliver smittet med Roskildesyge via maden.- Meget tyder på, at de madprofessionelle har fanget budskaberne i oplysningskampagnen, men måske ikke har taget rådene helt til sig, lyder det fra hygiejneekspert i Fødevarestyrelsen, Helle Eriksen. Nye tal fra Fødevarestyrelsen viser, at i ni ud af ti fødevarevirksomheder har køkkenmedarbejderne helt styr på, hvordan norovirus smitter via maden. I 2013 var tallet kun ca. fire ud af ti. Selvom niveauet af viden er løftet..

Antallet af fundne klamydiatilfælde er på det hidtil højeste niveau

I 2015 blev der samlet set fundet 31.692 tilfælde af klamydia. Det er det højeste antal, der hidtil er registreret.Klamydia er fortsat en sygdom, der primært optræder blandt unge i alderen 15–29 år, hvor 85 % af alle registrerede klamydia-tilfælde er fundet. Men stigningen i de registrerede klamydiatilfælde ses i stort set alle aldersgrupper og blandt både mænd og kvinder. ”Oversigten viser tydeligt, at klamydia stadig er en meget udbredt sygdom, og at der fortsat er behov for en forebyggende indsats, som har fokus på kondombrug, test og behandling for klamydia samt opsporing af eventuelle smittede partnere. Da de fleste tilfælde af klamydia optræder uden symptomer, er det vigtigt, at man bliver testet, hvis man har udsat sig selv for smitterisiko ved at have ubeskyttet sex med en ny partner”, siger Niels Sandø, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.Om tallene for..

Ny europæisk antibiotikaanbefaling med dansk fingeraftryk

Dansk input har bidraget til en anbefaling om, at landbruget i EU skal mere end halvere brugen af antibiotikapræparater indeholdende colistin, som er den sidste mulighed for at behandle visse sygdomme i mennesker. En ekspert fra DTU Fødevareinstituttet har deltaget i arbejdsgruppen under det Europæiske Lægemiddelagentur, som har udfærdiget anbefalingen med afsæt i den nyeste viden om colistinresistens.Forskere fandt i slutningen af 2015 i Kina et nyt resistensgen i colibakterier blandt dyr, kød og mennesker, der medfører resistens overfor antibiotikapræparater indeholdende colistin. Siden har en arbejdsgruppe under det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, undersøgt, om EU’s landbrug bør reducere brugen af disse præparater. Colistin er den sidste mulighed for at behandle visse infektioner i mennesker og tilhører dermed gruppen af kritisk vigtige antibiotika.Ny viden, ny..

Behandling af angst hos børn og unge

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Retningslinjen omfatter børn og unge i alderen 6 til 17 år som lider af socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.De nævnte lidelser er blandt de mest typiske angstlidelser hos børn og unge. Lidelserne forhindrer børnene og de unge i at deltage i hverdagsaktiviteter, hvilket blandt andet kan have konsekvenser for deres videre uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.Retningslinjen indeholder anbefalinger til de sundhedsprofessionelle, som skal træffe konkrete beslutninger om valg af behandling til børn og unge med angst. Retningslinjen forholder sig blandt andet til forskellige behandlingsformer som psykoterapi, adfærdsterapi og angstdæmpende medicin.Retningslinjen er udført i Sundhedsstyrelsen af en arbejdsgruppe bestående af kliniske eksperter, der er udpeget af de relevante faglige selskaber...

Sådan hjælper mindfulness dig, og skærper din hjerne og styrker dit mentale helbred

$(document).ready(function() { $("a.oembed").oembed(null,{ includeHandle: false, maxWidth: 428, maxHeight: 328 }); }); Ved du, at hjerneforskning viser, at mindfulness påvirker de områder i hjernen som er relateret til beslutningstagen, social samvær, empati, din evne til at mærke dig selv, og det modvirker det stress, for blot at komme med et par eksempler.Midfulness er alt andet end et modeord. Det er et vigtigt værktøj, du kan bruge til at passe på dig selv, samt til at nå de ting, du skal nå på arbejde og forebyggel stress. Desuden hjælper mindfulness dig også, hvis du har haft hjernerystelse. Det er fordi, at mindfulness handler om evnen til at kunne være i nuet (non-judgmental, present- moment awareness), hvad det er du gør. Dette skærper din hjerne.Center for Balance mellem Arbejsliv og..

Ny udgave af lærebogen, Kirurgi

Det populære danske standardværk "Kirurgi" udkommer nu i en opdateret og gennemrevideret 2. udgave. Siden 2012 har "Kirurgi" været en stor del af de studerendes lægeuddannelse. Et værk der har sat sit præg på kirurgifaget."Kirurgi" præsenterer den væsentligste viden inden for alle de store kirurgiske specialer, som er samlet i den afsluttende eksamen til lægestudiet. På pædagogisk og overskuelig vis gennemgår bogen således de otte hovedområder: traumatologi, abdominalkirurgi, urologi, thoraxkirurgi, karkirurgi, ortopædkirurgi, neurokirurgi og plastikkirurgi.Samtlige kapitler er blevet opdateret med den nyeste viden og bedre guidelines, og der er tilføjet nye faktabokse til de kirurgiske tilstande og sygdomme. Ydermere er der tilføjet et helt nyt kapitel om billeddiagnostik i kirurgien."Kirurgi er oplagt for den studerende gennem hele studietiden fra den første prækliniske kontakt med..

Styrket indsats på kræftområdet – et fagligt oplæg til Kræftplan IV

Sundhedsstyrelsen offentliggør ’Styrket indsats på kræftområdet – et fagligt oplæg til Kræftplan IV’. De tidligere kræftplaner samt andre tiltag på sundhedsområdet har medvirket til en markant forbedring af kræftindsatsen i Danmark de sidste 15 år. Det faglige oplæg til Kræftplan IV bygger ovenpå de tidligere kræftplaner.”Vi er nået rigtig langt i Danmark på kræftområdet, men der er stadig områder, hvor vi kan gøre det bedre. Nu har vi sammen med en lang række eksperter – patienter, fagfolk og administratorer – analyseret området, og på den baggrund kommer vi i dag med et fagligt oplæg, hvor ambitionen er, at færre skal opleve at få en kræftsygdom, flere af dem, der får kræft, skal overleve, flere skal leve længere og alle skal opleve, at deres forløb var veltilrettelagt, og at de blev inddraget undervejs”, siger direktør Søren Brostrøm. Trods de store fremskridt gennem årene, er..

Er patienternes tænder grønne, gule eller røde?

Sundhedsstyrelsen offentliggør en ny version af den retningslinje, der vejleder tandlæger og tandplejere om, hvor ofte deres patienter skal indkaldes til regelmæssig undersøgelse i tandplejen.Den opdaterede udgave indeholder en præcisering af de diagnostiske overvejelser vedrørende tandkødsbetændelse (gingivitis) og vejleder tandlæger om, hvornår patienter med blødning fra tandkødet har behov for mere intensiv forebyggelse og kontrol i enten det gule eller det røde spor. ”Opgørelser fra regionerne har vist, at en stor andel af patienterne er visiteret i rød og gul kategori og kun en mindre andel i den grønne kategori. Det har givet os anledning til at se på, om vores retningslinje var præcis nok, og på den baggrund vurderede vi, den skulle opdateres med vejledning om, hvordan tandlæger og tandplejere skal undersøge patienterne for tandkødsbetændelse og placerer dem i enten det..

Alkolinjen – det er nemmere at få hjælp, end du tror

865.000 danskere har et alkoholproblem, og mange har brug for hjælp, men det kan være svært at søge den. Siden Alkolinjen blev oprettet i januar, har mange danskere med et alkoholproblem og deres pårørende benyttet sig af tilbuddet.Den 25.januar oprettede Alkohol & Samfund og Sundhedsstyrelsen en anonym, professionel telefonrådgivning: Alkolinjen. Telefonlinjen er et nemt tilgængeligt tilbud til alle med alkoholproblemer og deres pårørende om at få kvalificeret sparring i forhold til netop deres problem med alkohol. Kun cirka 10 % af mennesker med en alkoholafhængighed i Danmark modtager behandling. Det bekymrer og belaster ikke bare den, der drikker, men også partner, børn, bedsteforældre, kolleger og venner. 122.000 0-18-årige skønnes at vokse op i familier med alkoholproblemer, og 181.000 19-35-årige siger selv, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer.Mange har brug for..

Ny pulje skal forebygge dødsfald efter en overdosis

Sundhedsstyrelsen beder om ansøgninger til nye projekter, der skal forebygge dødsfald og skadevirkninger på grund af overdosis af morfin (opioid) gennem undervisning i genoplivning ved brug af stoffet Naloxon.Dødsfald blandt personer, der indtager stoffer, har siden midten af 90’erne ligget højt og stabilt på cirka 250 dødsfald om året i Danmark.Cirka 9 ud af 10 af disse dødsfald skyldtes i 2013 en overdosis blandt brugere af heroin-, morfin- og metadonlignende stoffer. Der er derudover hyppigt alvorlige skader i form af neurologiske og psykiske komplikationer efter iltmangel hos de, der overlever disse overdoser.”Alt for mange stofbrugere kommer galt af sted med overdoseringer, og derfor skal projekterne udbrede de metoder, der er til at forebygge det,” siger afdelingslæge Jan Fouchard i Sundhedsstyrelsen.Hvis brugeren hurtigt får et pust gennem næsen med det syntetiske stof Naloxon,..

Fire kommuner kan nu tilbyde kultur på recept

Sundhedsstyrelsen har nu udmøntet 7 mio. kroner til fire af de kommuner, der har søgt satspuljen Kultur på Recept, som blev opslået i marts i år. Formålet med puljen er at give kommunerne mulighed for at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter til langtidssygemeldte borgere.De kommuner, der har fået tildelt satspuljemidlerne, er Aalborg, Vordingborg, Nyborg og Silkeborg. Indtil udgangen af 2019 skal de fire kommuner arbejde med at tilbyde kulturelle tilbud til borgere med let til moderat depression, stress og angst.”Det bliver interessant at se, hvordan og om det er muligt for de fire kommuner at få kulturelle tilbud til at indgå som en del af det forløb, man tilbyder langtidssygemeldte borgere,” siger projektleder i Sundhedsstyrelsen Tue Kristensen.Med udgangspunkt i erfaringer fra Region Skåne skal kommunerne afprøve, hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i de kommunale..

Udredning og behandling af voksne med ADHD

Sundhedsstyrelsen udgiver en faglig visitationsretningslinje, der beskriver, hvem der skal udrede og behandle voksne med ADHD hvornår.Visitationsretningslinjen beskriver, hvem der skal udrede og behandle voksne, der har eller mistænkes for at have ADHD, på de forskellige tidspunkter i forløbet. Som noget nyt beskriver visitationsretningslinjen det samlede flow i patientforløbet.Retningslinjerne beskriver også, hvordan de sundhedspersoner, som patienterne kommer i kontakt med, bedst muligt kan samarbejde om at få udredt og behandlet patienterne.Visitationsretningslinjen er blevet til i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Regioner og de faglige selskaber for henholdsvis almen medicin og psykiatri. Retningslinjerne tager udgangspunkt i et princip om, at patienter skal ses på det lavest effektive omkostningsniveau.Visitationsretningslinjerne beskæftiger sig ikke med,..

Ny retningslinje om behandling af nyopståede lænderygsmerter

Ca. 880.000 danskere lever med lænderygsmerter, og de fleste danskere vil opleve smerter i lænden eller ryggen på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv. Har man først en gang oplevet af have lænderygsmerter, vil de fleste opleve, at smerten vender tilbage med mellemrum.”Arbejdsgruppen har gennemgået den eksisterende viden omkring effekten af tiltag såsom fysisk aktivitet, patientuddannelse, træning og smertebehandling på nyopståede lænderygsmerter. Vi vil gerne med denne retningslinje skabe større klarhed om, hvilke behandlinger der med fordel kan tilbydes og give mere ensartet behandling på nationalt plan”, udtaler Marlene Øhrberg Krag, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.Retningslinjen omfatter voksne over 16 år med såkaldt nyligt opståede uspecifikke lænderygsmerter. Nyligt opståede vil sige, at smerterne har varet mindre end 12 uger i sammenhæng, mens uspecifikke dækker..

Undervisning om antibiotikaresistens i globalt klasseværelse

Studerende fra hele verden kan nu på et gratis online kursus lære, hvordan bakterier udvikler resistens overfor antibiotika, og hvordan de mest gængse metoder til at teste bakterierne bruges. Kurset bliver udbudt via Coursera af DTU Fødevareinstituttet, som har stor erfaring med at bruge metoder til overvågning, identifikation og bekæmpelse af antibiotikaresistente bakterier.Gennem DTU Fødevareinstituttets rolle som Europæisk Referencelaboratorium og som WHO samarbejdscenter for antibiotikaresistens i fødevareoverførte bakterier har instituttets forskere stor erfaring i at undervise i metoder til at undersøge bakterier for forekomsten af resistens.For at flere kan få gavn af forskernes viden har de udviklet et gratis MOOC e-læringskursus. Kursisterne får teoretisk viden om, hvordan bakterier udvikler og spreder resistens samt en indføring i brugen af de mest gængse metoder til at..

Tønder er godt med på sundhed

Kommuner og regioner måles på kvaliteten af sundhedsydelser på otte område. På de fleste ligger Tønder Kommune i den gode ende af skalaenDet står rigtig godt til med kvaliteten af sundhedsydelserne i Tønder Kommune. Inden for langt de fleste af de områder, kommuner og regioner bliver målt på, ligger Tønder Kommune i den gode ende. F.eks. bliver færre borgere end andre steder i landet genindlagt på sygehuset, og der er ligeledes behov for færre forebyggende sygehusindlæggelser af de ældre. - I Tønder Kommune arbejder vi bevidst og strategisk med det nære sundhedsvæsen, så flest muligt kan undersøges og behandles i lokalområdet. Derfor er det glædeligt at se de gode tal for indlæggelser. De viser jo, at mange mennesker slipper for at blive indlagt på sygehuset, fordi de ofte kan blive behandlet og komme til kontrol tæt på deres hverdag uden indlæggelse. Det tror jeg, de fleste er glade..

Nyt center for kompliceret sorg

Offentlige og private organisationer kan søge om midler til at etablere et center for kompliceret sorg.De fleste mennesker, der oplever sorg, når de mister en nærtstående person, kan klare sig uden psykologisk behandling. Men ca. 10 % af de sørgende udvikler en længerevarende sorgreaktion, der ikke aftager af sig selv, og som belaster dem mentalt, fysisk og socialt i deres liv. Det bliver kaldt for kompliceret sorg. En undersøgelse har vist, at professionelle generelt har svært ved at identificere mennesker, der oplever en sådan kompliceret sorg og sætte en relevant behandling i gang. Derfor er der i de professionelle fagmiljøer brug for at få styrket viden, forskning, metoder og kompetencer, så der er mulighed for at forebygge og yde tidlig og kvalificeret hjælp til mennesker med kompliceret sorg. Denne opsamlíng af viden og kompetencer skal ske i det nye center for kompliceret sorg.

Besøg af demensrejseholdet

Sundhedsstyrelsen inviterer igen kommuner til at få besøg af demensrejseholdetSundhedsstyrelsen har etableret et demensrejsehold, der består af faglige specialister, der skal undervise medarbejdere i plejen af beboere med demens på plejecentre, og vi søger nu om 6-9 indsatskommuner til at afprøve og evaluere anden runde af projektet.Kommuner, der har et ønske om at forbedre plejen og omsorgen for mennesker med demens eller demenslignende symptomer, kan søge om at deltage i projektet. Projektet skal samtidig øge medarbejdernes arbejdsglæde og forbedre arbejdsmiljøet.Demensrejseholdet vil arbejde med de enkelte plejecentre via et forløb, som strækker sig over ca. 16-20 uger. Der vil blive uddannet 6 -10 demensnøglepersoner på hvert af de deltagende plejecentre.Som led i forløbet vil der blive arbejdet med at sikre, at indsatsen bliver implementeret og forankret i kommunerne efter..

Årsrapport: Brugen af eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Antallet af patienter, der fik vurderet, om de kunne få eksperimentel behandling, lå i 2015 på niveau med 2014. I alt 371 nye patientsager blev vurderet i 2015. Næsten alle patienterne havde en kræftsygdom.Muligheden for eksperimentel behandling bliver givet til patienter, der lider af en livstruende sygdom. Hvis den behandlende sygehusafdeling vurderer, at de ikke umiddelbart kan tilbydes yderligere behandling, kan de bede om at få patientens behandling vurderet af Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet vil vurdere, om patienten kan få gavn af at prøve eksperimentel behandling, som er behandling, hvor der ikke findes samme dokumentation for, at den virker, som for de behandlinger, der normalt gives.De patienter, der blev vurderet af det rådgivende panel, var primært blevet henvist fra kræftafdelinger. Derfor har Sundhedsstyrelsen sat en række..

Opfølgningsprogram for lungekræft

Sundhedsstyrelsen udsender et opfølgningsprogram for lungekræft, som beskriver opfølgningen efter en afsluttet behandling for lungekræft.Opfølgningsprogrammet for lungekræft er det sidste af i alt 19 opfølgningsprogrammer for kræftsygdomme. Det beskriver forløbet efter, at patienterne har afsluttet deres kræftbehandling.Med udgangspunkt i det sygdomsspecifikke opfølgningsprogram bliver der lavet en opfølgningsplan for den enkelte patient, som blandt andet kan indeholde fastlagte undersøgelser, samt andre indsatser fx støtte til egenomsorg. Programmet skal medvirke til, at patienterne får lagt en individuel plan med udgangspunkt i en forventningsafstemning og en individuel behovsvurdering.Opfølgningsprogrammet for lungekræft er en del af pakkeforløbet for lungekræft.Regionerne skal have implementeret opfølgningsprogrammet senest 1. oktober 2016.

Ny retningslinje for ikke-medicinsk behandling af depression

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny national klinisk retningslinje for ikke-medicinsk behandling af patienter med unipolar depression.Hvert år oplever 61.000 voksne for første gang en depression. Mere end halvdelen af dem, vil blive ramt af depression igen, og 10-30 % risikerer at udvikle en kronisk tilstand med vedvarende eller flere tilbagevendende depressioner. Risikoen for at få en depression i løbet af livet er omkring 17-18 %, – og hvis man ser hen over et år vil mellem 280.000-392.000 danskere lide af en depression. ”Tallene understreger, at det er en sygdom, som rammer mange og som kan have store sociale konsekvenser for den enkelte person. Retningslinjen skal være med til at gøre opmærksom på de ikke-medicinske behandlingsmetoder, som har effekt på patienter med forskellige grader af depression – også dem der svært behandlelige”, siger formand for arbejdsgruppen, Ane Bonnerup..

Sundhedsstyrelsen anbefaler HPV-vaccination

Information bringer i dag i en artikel en anklage om videnskabelig uredelighed mod Sundhedsstyrelsen (SST) og Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. I Sundhedsstyrelsen er vi forundret over anklagen. En anklage om videnskabelig uredelighed er meget alvorlig, og skulle Sundhedsstyrelsen modtage en henvendelse med sådan en anklage, vil den naturligvis blive behandlet og kommenteret.Samtidig er det også vigtigt for Sundhedsstyrelsen at slå fast, at vi selvfølgelig tager al kritik alvorligt, og at vi løbende forsøger at forbedre vores information om HPV-vaccinen. Sundhedsstyrelsen vil gerne fastholde, at vi fortsat anbefaler HPV-vaccination til forebyggelse af livmoderhalskræft. Viden om sammenhængen mellem livmoderhalskræft og HPV-infektion er betragtelig, og for denne kræftsygdom har man en betydelig bedre indsigt i både årsagsmekanismer og forebyggende tiltag, end tilfældet er på..

En ny national klinisk retningslinje for behandling af håndeksem

I løbet af et år oplever mere end hver tiende dansker at have håndeksem, og for mange udvikler det sig til et langvarigt forløb.For enkelte, omkring en ud af fire, tager det mere end 12 år, før sygdommen er væk. Håndeksem kan medføre betydelige gener for de personer, der rammes, og for nogle kan håndeksemen i yderste tilfælde medvirke til usikker tilknytning til arbejdsmarkedet og kronisk invaliditet.Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til behandling af patienter, både til patienter med ny-opdaget håndeksem og patienter med kronisk håndeksem. Den kliniske retningslinje kommer med anbefalinger indenfor flere områder, blandt andet medicinske behandlinger, anvendelse af struktureret patientuddannelse og afdækning af risikofaktorer. Retningslinjen beskriver den dokumenterede viden på området, og anbefalingerne bygger på denne viden samt..

Kræft i hastig vækst: Patient arrangerer konference i håb om at vende udviklingen

"Aldrig før har vi brugt så mange midler på forskning, medicin og sundhedsvæsen som nu. Alligevel dør vi fortsat som fluer af kræft," siger kræftpatient Pia Glavind, som med sin konference "Mod til Forandring" håber at være med til at vende udviklingen.Når man er kræftpatient, har man rigeligt at se til med blot at kæmpe for livet, men Pia Glavind trodser statistikken. På fjerde år har hun takket være en utraditionel tilgang til tingene holdt sin egen kræftsygdom i benlås. Det er med afsæt i sin egen situation og anderledes behandlingsforløb, at Pia har arrangeret konferencen ”Mod til Forandring”, som skal tilskynde kræftramte til selv at tage mere styring og ikke bare overlade deres skæbne til systemet. Konferencen er den første af sin slags herhjemme og løber af stablen i DGI-byen den 24. og 25. september.Vi dør – trods massiv indsats”Antallet af kræfttilfælde vil stige..

Ny national klinisk retningslinje for meniskskader i knæet

Mange danskere oplever at få meniskskader i knæet. En ødelagt eller skadet menisk kan være smertefuld og gå ud over førligheden, og kan medføre fravær fra skole og arbejdsplads.Men hvornår og hos hvilke patienter kræver menisksygdom i knæet en operation? I hvilke tilfælde er det bedre at ”vente-og-se”, om symptomerne går væk? Og i hvilke tilfælde skal man for eksempel råde patienten til at gå i gang med træning? Disse spørgsmål svares der blandt andet på i retningslinjen.”Antallet af kikkertoperationer er steget i en lang årrække, og selvom vi de seneste år har set et fald i antallet igen, så udføres der stadig mange kikkertoperationer på menisken. Da vi gik i gang med dette NKR arbejde, blev det påpeget, at visse typer af meniskpatienter muligvis har mindst lige så stor gavn af at træne under vejledning, som af at blive opereret. I denne NKR har vi tilstræbt at afklare dette”, siger..

Ny satspulje skal nedbringe risikoen for medfødte rusmiddelskader hos børn

Kommuner kan søge om midler til at styrke døgnbehandlingen af gravide kvinder med alkohol- og stofproblemerKommuner kan via satspuljen søge om midler til at metodeudvikle døgnbehandlingstilbud til gravide kvinder med alkohol- og stofproblemer. Formålet med puljen er at forebygge og nedbringe risikoen for medfødte rusmiddelskader og helbredsproblemer hos børn. Puljen er rettet mod behandlingen af den mindre gruppe særligt sårbare og udsatte gravide kvinder med betydelige alkohol- og stofproblemer, der er svære at fastholde i den ambulante behandling i familieambulatorierne og alkohol- og stofbehandlingen. Kvinderne er i høj risiko for at påføre deres børn alvorlige medfødte rusmiddelskader og har behov for døgnbehandling. ”Der er behov for at udvikle døgnbehandlingstilbud, hvor kvinderne støttes i at modstå trangen til at indtage rusmidler, og hvor de får tid og ro til at arbejde med..

Kommunal indsats giver færre storrygere

Storrygerne har succes med at stoppe med at ryge, viser en midtvejsevaluering af en pulje, der har til formål at styrke kommunernes indsats for at rekruttere og hjælpe storrygere til rygestop.Storrygerpuljen består blandt andet af 9 projekter, der har til formål at styrke den kommunale indsats over for storrygerne. Evalueringen viser, at de storrygere, der deltager i projekterne, i højere grad stopper med at ryge sammenlignet med andre tilsvarende rygestopaktiviteter. 70 % af storrygerne er røgfri ved kursets afslutning, og 52 % er fortsat røgfri 6 måneder efter. Storrygerne, der deltager i projektet, har deltaget i de kommunernes rygestoptilbud og samtidig fået tilskud til rygestopmedicin. ”Rygestop har stor betydning for helbredet – ikke mindst når man er storryger. Derfor er vi meget glade for, at resultaterne her midtvejs i projektet er så gode. Vi ved fra forskningen, at den mest..

En bedre indsats til den ældre medicinske patient

Som led i at bedre indsatsen for den ældre medicinske patient har Sundhedsstyrelsen udarbejdet anbefalinger, som skal danne grundlag for en ny handlingsplan. Ambitionen er, at ældre medicinske patienter skal have en bedre og mere sammenhængende indsats.Den ældre medicinske patient har ofte flere samtidige sygdomme, er i flere forskellige former for medicinsk behandling og har nedsat funktionsniveau med behov for hjælp og støtte i dagligdagen. Patienten har derfor ofte kontakt til både kommune, praktiserende læge og sygehuse, hvilket øger risikoen for at patienten ikke får den bedst mulige behandling, og at der mangler sammenhæng i forløbet. ”Vi skal sikre at den ældre medicinske patient får den bedst mulige indsats. Men dette faglige oplæg tager vi et skridt videre i forhold til den første handlingsplan, både i forhold til at sikre en tidlig indsats og give den rette hjælp, når..

Inspiration til samtalen med personer med en demenssygdom

Et nyt tema om kommunikationen mellem fagpersoner i kommuner og personer med demens skal give inspiration til at skabe gode relationer og bedre kommunikation.Personer med demens udgør en stor del af beboerne på plejehjem, og derfor har fagprofessionelle efterspurgt mere viden om, hvordan man kommunikerer med personer med demens.Både som fagperson og som pårørende er det afgørende at vide, hvordan man kommunikerer med en person, der har demens. En god kommunikation er central for, at man kan skabe og indgå i gode relationer og samarbejde med personen.Derfor har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet et tema, der samler en række metoder og redskaber, som kan bruges til at planlægge og understøtte kommunikationen med personer med demens. De omfatter blandt andet metoderne Marte Meo, reminiscens og Talking Mats.Personer med en demenssygdom oplever over tid en nedsat evne til at kommunikere på..

Brugen af bælter falder stadig

Brugen af bæltefikseringer i psykiatrien falder fortsat på landsplan. Dermed er den positive udvikling med mindre brug af tvang i psykiatrien fortsat i 2015, viser en ny årsopgørelse. Samlet set har der været et fald i antallet af personer, der bæltefikseres, sammenlignet med 2014.”Vi er meget tilfredse med den positive udvikling mod brug af mindre tvang og det fortsatte fald i anvendelsen af bæltefiksering i psykiatrien. Vi ser også, at det samlet set er lykkedes at nedbringe de lange bæltefikseringer, hvilket er meget positivt.” siger Enhedschef Helene Probst. Stigning i korte bæltefikseringer og fald i langeNationalt har der i 2015 været en stigning i antallet af kortere bæltefikseringer, sammenlignet med årsopgørelsen for 2014. Derimod er antallet af de mellemlange og længerevarende bæltefikseringer faldet. ”At der er en stigning i de kortere bæltefikseringer kan afspejle det..

Tobakspastiller kan være løsningen til at mindske generne for storrygere

Mange danskere holder fortsat fast i cigaretterne. En ny måling fra TNS/Gallup om danskernes rygevaner viser, at antallet af dagligrygere i de sidste fire år har ligget stabilt på 17 procent. Mange af disse rygere fortæller, at de gerne ville stoppe eller nedsætte forbruget af røgtobak, men at de har svært ved at overvinde nikotintrangen. Norske og danske forskere peger på, at røgfri tobak kan værForskere fra både Danmark og Norge peger på, at røgfri tobak som tobakspastiller og snus har markant mindre skadelig effekt. Derfor kan det være en god løsning for rygere i forsøget på at begrænse rygningen. I Danmark har Philip Tønnesen, der er ledende overlæge på Gentofte Hospital og en af landets førende eksperter i rygestop også udtalt sig om de mindre risici.”Hvis man ryger 20 cigaretter om dagen, korter man i snit ti år af sit liv. Hvis man tog den samme mængde tobakspastiller, vil man..

Ny model skal styrke plejen af beboere med demens

Sundhedsstyrelsen søger efter 4-5 kommuner, der vil afprøve og evaluere en ny model for pleje af beboere med en demenssygdom.Den nye model skal afprøves i plejeboliger. Både kommunale, private plejeboliger og friplejeboliger, der typisk er selvejende institutioner med et bestemt værdisæt, kan indgå i projektet, så længe deltagelsen er forankret i en forvaltning.Kommunernes brug af modellen skal øge beboernes livskvalitet og tydeliggøre, hvad medarbejdernes faglige indsats betyder for beboernes trivsel og livskvalitet.”Modellen skal medvirke til, at beboere, der har en demenssygdom eller symptomer på det, kan få en øget livskvalitet, fordi personalet struktureret undersøger, om beboerne har symptomer på mistrivsel og målretter deres indsatser i forhold til symptomerne”, siger Julie Møller, projektleder.Sundhedsstyrelsens model indeholder tre dele. Kommunerne skal via modellen:udvikle..

Ny retningslinje om psoriasis anbefaler creme, piller og lys

Patientrejser til fx Israel eller til saltvandsbadene på Læsø har ikke bedre effekt end lys eller tabletbehandling viser en ny national klinisk retningslinje. Retningslinjen anbefaler samtidig større fokus på sygdomme, der ofte følger med hudsygdommen.2-4 % af befolkningen lever med den kroniske hudsygdom psoriasis. Hudsygdommen viser sig typisk enten i 15-30 års-eller i 40-60-årsalderen. Sygdommen kan variere fra en mild til en svær grad, hvor store dele af huden er berørt.Den nationale kliniske retningslinje indeholder en række nye anbefalinger for behandlingen af patienter med både mild og svær psoriasis. Undersøg for psoriasisgigt og hjerte-kar-sygdommePsoriasis rammer ikke kun huden, men fører også til en varig betændelsestilstand, som kan påvirke andre dele af kroppen. Derfor anbefaler den kliniske retningslinje, at lægerne også har fokus på de sygdomme, der kan følge med..