Find vej: Forside » Artikler » Udredning og behandling af voksne med ADHD

Udredning og behandling af voksne med ADHD

Lagt på vores-læge.dk den 05-07-2016 af MedicMaster


Sundhedsstyrelsen udgiver en faglig visitationsretningslinje, der beskriver, hvem der skal udrede og behandle voksne med ADHD hvornår.Visitationsretningslinjen beskriver, hvem der skal udrede og behandle voksne, der har eller mistænkes for at have ADHD, på de forskellige tidspunkter i forløbet. Som noget nyt beskriver visitationsretningslinjen det samlede flow i patientforløbet.

Retningslinjerne beskriver også, hvordan de sundhedspersoner, som patienterne kommer i kontakt med, bedst muligt kan samarbejde om at få udredt og behandlet patienterne.

Visitationsretningslinjen er blevet til i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Regioner og de faglige selskaber for henholdsvis almen medicin og psykiatri.

Retningslinjerne tager udgangspunkt i et princip om, at patienter skal ses på det lavest effektive omkostningsniveau.

Visitationsretningslinjerne beskæftiger sig ikke med, hvilken behandling der skal tilbydes på de forskellige behandlingstrin – det er i stedet beskrevet i den nationale kliniske retningslinje, der er udgivet på området.