Find vej: Forside » Artikler » Patienter med håndeksem skal udredes hurtigere

Patienter med håndeksem skal udredes hurtigere

Lagt på vores-læge.dk den 06-10-2016 af MedicMaster


Sundhedsstyrelsen udgiver en National Klinisk Retningslinje for behandling af håndeksem. Patienterne skal udredes hurtigere – og så skal de klædes på til selv at håndtere eksemen.I Sundhedsstyrelsens nye NKR om håndeksem anbefales det blandt andet, at flere patienter bliver henvist til udredning tidligere i behandlingsforløbet, end det er tilfældet i dag. Retningslinjen opfordrer også til et større fokus på struktureret patientuddannelse og rådgivning omkring arbejdsrelateret håndeksem som en del af behandlingen.

”Håndeksem kan være til stor gene for de personer, der rammes, og for nogle kan håndeksemen endda forhindre dem i at gå på arbejde. Derfor er det vigtigt, at patienterne bliver hurtigt udredt og får den bedst mulige behandling,” siger Hanne Vibjerg, der er Sundhedsstyrelsens projektleder på National Klinisk Retningslinje for behandling af håndeksem.

I retningslinjen bliver det også fremhævet, at det er god praksis at overgå til en anden type behandling for håndeksem efter cirka 8 ugers daglig behandling med gruppe III lokalsteroid, der er et stærkt virkende lokalsteroid.

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i behandlingen af håndeksem. Retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer, forløbsprogrammer og behandlingsvejledninger på området.

Antallet af ”god praksis anbefaling” i denne retningslinje viser, at der er behov for øget forskning i området. Udover de kliniske anbefalinger peger retningslinjen derfor også på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for behandlingen af håndeksem.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen af håndeksem i Danmark. Retningslinjen handler om behandlingen af voksne over 15 år, men det er ligeledes vigtigt, at børn bliver udredt og får den rette behandling inden håndeksem bliver kronisk.

Den nationale kliniske retningslinje giver nye vidensbaserede anbefalinger. Retningslinjen indeholder både farmakologiske og non-farmakologiske anbefalinger.