Find vej: Forside » Artikler » Undersøgelsesprogram skal medvirke til at finde børn og unge med astma tidligt

Undersøgelsesprogram skal medvirke til at finde børn og unge med astma tidligt

Lagt på vores-læge.dk den 13-09-2016 af MedicMaster


Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et undersøgelsesprogram for astma hos børn og unge. Programmet har et særligt fokus på et tættere samarbejde mellem kommuner og almen praksis, så børn og unge med astma kan blive fundet og behandlet så tidligt som muligt.Astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom hos børn og unge. Hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn har astma. Der er gode muligheder for at opspore astma tidligt, og igangsætte et godt forløb. Det kræver, at astma bliver diagnosticeret og udredt korrekt og tidligst muligt, så barnet eller den unge får den bedste forebyggende behandling, med en systematisk opfølgning og kontrol.

”Vi ser et klart potentiale i, at børn og unge med astma bliver fundet tidligst muligt, så de kan modtage behandling og få en systematisk opfølgning og kontrol af høj og ensartet kvalitet”, siger sektionsleder Kirsten Hansen fra Sundhedsstyrelsen.

Formålet med undersøgelsesprogrammet er derfor at medvirke til en tidlig og målrettet opsporing, diagnostik og udredning af børn og unge med astma, eller hvor der foreligger mistanke herom. Samtidig er målet at medvirke til en systematisk opfølgning af børn og unge med astma. Det skal give børnene og deres forældre redskaber til at leve et godt liv med sygdommen og til at mestre de udfordringer, livet med en kronisk sygdom giver.

Programmet er en del af regeringens lungesatsning og beskriver, hvordan de sundhedsfaglige aktører med fordel kan arbejde tættere sammen, og hvordan forældre, lærere og andet pædagogisk personale kan få vejledning i at være mere opmærksomme på sygdommen. Undersøgelsesprogrammet skal på den måde bidrage til at løfte indsatsen for børn og unge med astma.

Målgruppen for undersøgelsesprogrammet er børn og unge (0-18 år) med astma, eller hvor der er mistanke om astma.

Programmet henvender sig til sundhedsfaglige ledere og beslutningstagere og sundhedspersonale i kommunen, almen praksis og på sygehus. Lærere og pædagoger på skoler og i dagtilbud samt forældre til børn og unge med astma vil også kunne have gavn af at læse programmet.