Find vej: Forside » Artikler » Ekstra indberetninger om manglende overholdelse af maksimale ventetider

Ekstra indberetninger om manglende overholdelse af maksimale ventetider

Lagt på vores-læge.dk den 29-09-2016 af MedicMaster


Sundhedsstyrelsen har modtaget en indberetning fra Region Nordjylland om, at de maksimale ventetider vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom ikke er overholdt. Indberetningen viser, at der har været 84 ekstra overskridelser i perioden februar til og med juni 2016. Overskridelserne er af 1-3 dages varighed.Den manglende overholdelse af bekendtgørelsen om de maksimale ventetider har fundet sted i perioden februar til juli 2016 i Region Nordjylland og fordeler sig sådan:

1 hændelse i februar vedrørende undersøgelse for kræftsygdom
10 hændelser i april vedrørende undersøgelse for kræftsygdom
25 hændelser i maj vedrørende undersøgelse for kræftsygdom
48 hændelser i juni vedrørende undersøgelse for kræftsygdom
Region Nordjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelsen af den maksimale ventetid for de 84 patienter vedrører kikkertundersøgelse af tarmen i forbindelse med screening for tyk- og endetarmskræft. Patienterne blev tilbudt en tid mellem 1 og 3 dage for sent.

Ifølge bekendtgørelsen skal regionen tilbyde en dato for en kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi), der ligger senest 14 kalenderdage efter, at sygehuset ved screeningsundersøgelse har fundet tegn på usynligt blod i afføringen. Er bopælsregionen ikke i stand til at tilbyde undersøgelse indenfor tidsfristen, skal regionen tilbyde patienten en henvisning til et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandlingen inden for den fastsatte maksimale ventetid.

Region Nordjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at der er tale om en menneskelig fejl, hvor man har beregnet tidsperioden fra tidspunktet, hvor man manuelt har godkendt resultatet af analysen, i stedet for tidspunktet hvor der forelå et maskinelt resultat af en positiv prøve. Alle patienter med positiv afføringsprøve tilbydes en kikkertundersøgelse af tarmen.

Region Nordjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at der er taget ledelsesmæssige skridt for fremadrettet at undgå lignende hændelser. Der er strammet op på proceduren for at aflæse datoen for positivt prøvefund på Regionshospital Nordjylland og dermed datoen for, hvornår patienten skal tilbydes en tid til koloskopi. Ligeledes er alle hospitaler i Region Nordjylland blevet informeret om fejlen, og alle hospitalerne har efterfølgende gennemgået deres procedurer i relation til maksimale ventetider. Region Nordjylland har oplyst, at de kontakter de berørte patienter.

Sundhedsstyrelsen ser med stor alvor på sådanne overskridelser og vil fortsat følge området tæt gennem de månedlige indberetninger fra regionerne og ved at drøfte overskridelserne på det førstkommende møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. februar 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling.