Find vej: Forside » Artikler » Ny model skal styrke plejen af beboere med demens

Ny model skal styrke plejen af beboere med demens

Lagt på vores-læge.dk den 01-04-2016 af MedicMaster


Sundhedsstyrelsen søger efter 4-5 kommuner, der vil afprøve og evaluere en ny model for pleje af beboere med en demenssygdom.Den nye model skal afprøves i plejeboliger. Både kommunale, private plejeboliger og friplejeboliger, der typisk er selvejende institutioner med et bestemt værdisæt, kan indgå i projektet, så længe deltagelsen er forankret i en forvaltning.

Kommunernes brug af modellen skal øge beboernes livskvalitet og tydeliggøre, hvad medarbejdernes faglige indsats betyder for beboernes trivsel og livskvalitet.

”Modellen skal medvirke til, at beboere, der har en demenssygdom eller symptomer på det, kan få en øget livskvalitet, fordi personalet struktureret undersøger, om beboerne har symptomer på mistrivsel og målretter deres indsatser i forhold til symptomerne”, siger Julie Møller, projektleder.

Sundhedsstyrelsens model indeholder tre dele. Kommunerne skal via modellen:

udvikle kompetencerne hos medarbejdere, teamledere og ledere
afprøve et IT-baseret registreringsredskab
gennemføre en tilpasset version af metoden ”Beboerkonference”, der skal forebygge både indadreagerende og udadreagerende adfærd hos mennesker med demens.
Projektet løber fra 15. juni 2016 til 31. december 2018. Ansøgningsfristen er den 13. maj 2016 kl. 12.00