Find vej: Forside » Artikler » Behandling af angst hos børn og unge

Behandling af angst hos børn og unge

Lagt på vores-læge.dk den 19-08-2016 af MedicMaster


Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Retningslinjen omfatter børn og unge i alderen 6 til 17 år som lider af socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.De nævnte lidelser er blandt de mest typiske angstlidelser hos børn og unge. Lidelserne forhindrer børnene og de unge i at deltage i hverdagsaktiviteter, hvilket blandt andet kan have konsekvenser for deres videre uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Retningslinjen indeholder anbefalinger til de sundhedsprofessionelle, som skal træffe konkrete beslutninger om valg af behandling til børn og unge med angst. Retningslinjen forholder sig blandt andet til forskellige behandlingsformer som psykoterapi, adfærdsterapi og angstdæmpende medicin.

Retningslinjen er udført i Sundhedsstyrelsen af en arbejdsgruppe bestående af kliniske eksperter, der er udpeget af de relevante faglige selskaber. Målet er, at retningslinjen skal føre til et ensartet og vidensbaseret behandlingstilbud til børn og unge med angst.