Find vej: Forside » Artikler » Ny satspulje skal nedbringe risikoen for medfødte rusmiddelskader hos børn

Ny satspulje skal nedbringe risikoen for medfødte rusmiddelskader hos børn

Lagt på vores-læge.dk den 12-05-2016 af MedicMaster


Kommuner kan søge om midler til at styrke døgnbehandlingen af gravide kvinder med alkohol- og stofproblemerKommuner kan via satspuljen søge om midler til at metodeudvikle døgnbehandlingstilbud til gravide kvinder med alkohol- og stofproblemer. Formålet med puljen er at forebygge og nedbringe risikoen for medfødte rusmiddelskader og helbredsproblemer hos børn.

Puljen er rettet mod behandlingen af den mindre gruppe særligt sårbare og udsatte gravide kvinder med betydelige alkohol- og stofproblemer, der er svære at fastholde i den ambulante behandling i familieambulatorierne og alkohol- og stofbehandlingen. Kvinderne er i høj risiko for at påføre deres børn alvorlige medfødte rusmiddelskader og har behov for døgnbehandling.

”Der er behov for at udvikle døgnbehandlingstilbud, hvor kvinderne støttes i at modstå trangen til at indtage rusmidler, og hvor de får tid og ro til at arbejde med deres tilknytning til barnet, deres kompetencer som forældre og til at løse deres rusmiddelproblemer og andre sociale problemer,” siger Kirsten Mundt, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Information om puljen

Satspuljemidlerne er afsat til at udvikle og gennemføre et metode- og kompetenceudviklingsforløb af et til to landsdækkende døgnbehandlingstilbud i perioden 2016 – 2019. Det skal sikre døgnbehandling af høj kvalitet til de gravide kvinder og deres familier.

Døgnbehandlingstilbuddet skal samtidig bidrage til, at kommunerne opfylder deres lovgivningsmæssige pligt til at tilbyde gravide kvinder en kontrakt med mulighed for tilbageholdelse i forbindelse med døgnbehandlingen.

Metode- og kompetenceudviklingen vil foregå på grundlag af en model for døgnbehandling af gravide kvinder i en skærmet enhed. Den er baseret på inspiration fra en klinik i Norge, der har gode erfaringer med behandling af denne gruppe af udsatte kvinder.