Find vej: Forside » Artikler » Brugen af bælter falder stadig

Brugen af bælter falder stadig

Lagt på vores-læge.dk den 12-04-2016 af MedicMaster


Brugen af bæltefikseringer i psykiatrien falder fortsat på landsplan. Dermed er den positive udvikling med mindre brug af tvang i psykiatrien fortsat i 2015, viser en ny årsopgørelse. Samlet set har der været et fald i antallet af personer, der bæltefikseres, sammenlignet med 2014.”Vi er meget tilfredse med den positive udvikling mod brug af mindre tvang og det fortsatte fald i anvendelsen af bæltefiksering i psykiatrien. Vi ser også, at det samlet set er lykkedes at nedbringe de lange bæltefikseringer, hvilket er meget positivt.” siger Enhedschef Helene Probst.

Stigning i korte bæltefikseringer og fald i lange

Nationalt har der i 2015 været en stigning i antallet af kortere bæltefikseringer, sammenlignet med årsopgørelsen for 2014. Derimod er antallet af de mellemlange og længerevarende bæltefikseringer faldet.

”At der er en stigning i de kortere bæltefikseringer kan afspejle det samtidige fald i mellemlange og lange bæltefikseringer. Nogle af de patienter, der tidligere blev langvarigt bæltefikseret, bliver i dag måske bæltefikseret i kortere tid.” siger enhedschef Helene Probst.

På landsplan kan der både ses et fald i antallet af bæltefikseringer, der varer over 48 timer, og i summen af timer, idet varigheden af bæltefikseringerne over 48 timer også er faldet.

Der er stadig udfordringer på visse områder i regionerne, blandt andet med brugen af beroligende medicin med tvang samt fastholdelser, og derfor følger Sundhedsstyrelsen området tæt via Sundhedsstyrelsens Task Force for Psykiatri.

”Det er vigtigt, at vi både har fokus på de områder, hvor der er udfordringer, men også på at fastholde den gode udvikling, så vi kan blive ved med at reducere brugen af tvang.” siger enhedschef Helene Probst.

Partnerskab skal halvere tvangen

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner indgik den 12. juni 2014 en aftale med det fælles mål at halvere brugen af bæltefikseringer og reducere alle former for tvang i psykiatrien frem mod 2020.

Hver region har forskellige udgangspunkter for niveauet af tvang, befolkningsstørrelse, patientsammensætning med videre. Derfor har hver region i selvstændige partnerskabsaftaler beskrevet, hvad de hver især vil gøre for at nå målet om en halvering af brugen af bæltefikseringer og en reduktion i alle former for tvang i psykiatrien frem mod 2020.

Løbende opfølgning på initiativer for at reducere tvang

Sundhedsstyrelsens Task Force for Psykiatri har til formål at følge udviklingen på området, dele viden og drøfte de initiativer, der kan tages i brug for at nedbringe tvang i psykiatrien. Task Forcen består af overordnede ledelsesrepræsentanter på tværs af psykiatriområdet og gennemgår blandt andet løbende de halvårlige opgørelser over brugen af tvang i psykiatrien.