Find vej: Forside » Artikler » Nyt center for kompliceret sorg

Nyt center for kompliceret sorg

Lagt på vores-læge.dk den 15-06-2016 af MedicMaster


Offentlige og private organisationer kan søge om midler til at etablere et center for kompliceret sorg.De fleste mennesker, der oplever sorg, når de mister en nærtstående person, kan klare sig uden psykologisk behandling. Men ca. 10 % af de sørgende udvikler en længerevarende sorgreaktion, der ikke aftager af sig selv, og som belaster dem mentalt, fysisk og socialt i deres liv. Det bliver kaldt for kompliceret sorg. En undersøgelse har vist, at professionelle generelt har svært ved at identificere mennesker, der oplever en sådan kompliceret sorg og sætte en relevant behandling i gang.

Derfor er der i de professionelle fagmiljøer brug for at få styrket viden, forskning, metoder og kompetencer, så der er mulighed for at forebygge og yde tidlig og kvalificeret hjælp til mennesker med kompliceret sorg. Denne opsamlíng af viden og kompetencer skal ske i det nye center for kompliceret sorg.