Find vej: Forside » Artikler » Årsrapport: Brugen af eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Årsrapport: Brugen af eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Lagt på vores-læge.dk den 04-06-2016 af MedicMaster


Antallet af patienter, der fik vurderet, om de kunne få eksperimentel behandling, lå i 2015 på niveau med 2014. I alt 371 nye patientsager blev vurderet i 2015. Næsten alle patienterne havde en kræftsygdom.Muligheden for eksperimentel behandling bliver givet til patienter, der lider af en livstruende sygdom. Hvis den behandlende sygehusafdeling vurderer, at de ikke umiddelbart kan tilbydes yderligere behandling, kan de bede om at få patientens behandling vurderet af Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet vil vurdere, om patienten kan få gavn af at prøve eksperimentel behandling, som er behandling, hvor der ikke findes samme dokumentation for, at den virker, som for de behandlinger, der normalt gives.

De patienter, der blev vurderet af det rådgivende panel, var primært blevet henvist fra kræftafdelinger. Derfor har Sundhedsstyrelsen sat en række tiltag i gang i 2015 for at gøre sundhedspersonalet på andre afdelinger opmærksomme på tilbuddet.

”Det er vigtigt, at de afdelinger, der har patienter med en livstruende sygdom, kender til og bruger denne ordning. Derfor har vi holdt møder med både regioner og patientforeninger og patientvejlederkontorer om ordningen og også sendt information ud om ordningen til lægerne på de offentlige sygehuse. Vi kan jo se, at det primært er kræftpatienter, der gør brug af ordningen, men der kan også være patienter med andre livstruende sygdomme, der kan få gavn af ordningen. Det skal sundhedspersonalet være opmærksomme på”, siger Annlize Troest ,konstitueret sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Vurderinger i 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel for eksperimentel behandling vurderede i 2015 primært sager, der handler om lungekræft, brystkræft og kræft i mave og tarmkanal. Panelet rådgiver typisk om den etablerede behandling, som patienten allerede får, om forskningsbaseret behandling, eksperimentel behandling eller rådgiver om yderligere undersøgelser.

I fire ud af 371 patientsager havde patienterne en anden livstruende sygdom end kræft. Der var en lille overvægt af mænd blandt patientsagerne (59 %) og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er i forhold til 2014 steget med 2 arbejdsdage til 9 dage.