Find vej: Forside » Artikler » Styrket indsats på kræftområdet – et fagligt oplæg til Kræftplan IV

Styrket indsats på kræftområdet – et fagligt oplæg til Kræftplan IV

Lagt på vores-læge.dk den 07-07-2016 af MedicMaster


Sundhedsstyrelsen offentliggør ’Styrket indsats på kræftområdet – et fagligt oplæg til Kræftplan IV’. De tidligere kræftplaner samt andre tiltag på sundhedsområdet har medvirket til en markant forbedring af kræftindsatsen i Danmark de sidste 15 år. Det faglige oplæg til Kræftplan IV bygger ovenpå de tidligere kræftplaner.”Vi er nået rigtig langt i Danmark på kræftområdet, men der er stadig områder, hvor vi kan gøre det bedre. Nu har vi sammen med en lang række eksperter – patienter, fagfolk og administratorer – analyseret området, og på den baggrund kommer vi i dag med et fagligt oplæg, hvor ambitionen er, at færre skal opleve at få en kræftsygdom, flere af dem, der får kræft, skal overleve, flere skal leve længere og alle skal opleve, at deres forløb var veltilrettelagt, og at de blev inddraget undervejs”, siger direktør Søren Brostrøm.

Trods de store fremskridt gennem årene, er der stadig er en række overordnede udfordringer på kræftområdet i Danmark, der vil være behov for at adressere:

Flere mennesker vil blive ramt af kræft
Prognosen for en række kræftformer er stadig dårligere i Danmark end i de øvrige nordiske lande
Der er stadig udfordringer i forhold til at sikre ensartede tilbud af høj kvalitet på tværs af sektorer
Kræftpatienter oplever ofte, at deres forløb ikke hænger sammen, og nogle oplever, at de ikke bliver tilstrækkelig inddraget i deres forløb.
Fire fokusområder

Det faglige oplæg tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. ”Vi er nødt til at have mere fokus på, at vores indsats skal målrettes det menneske, der skal modtage den. Mennesker er forskellige og patienter er forskellige. Og de har krav på at få ordentlig information og at blive inddraget i de beslutninger, der har betydning for deres forløb. Det har vi ønsket at sætte fokus på i det faglige oplæg”, siger direktør Søren Brostrøm.

Det faglige oplæg til Kræftplan IV har anbefalinger indenfor fire fokusområder:

Forebyggelse med fokus på tobak, alkohol og overvægt
Øget kvalitet i udredning, behandling, rehabilitering og palliation
Bedre sammenhæng og inddragelse af patienter og pårørende
Fremtidssikring af indsatsen.
Oplægget er udarbejdet på baggrund af en lang række møder med forskellige aktører, som har haft mulighed for at komme med input.