Find vej: Forside » Artikler » EU’s patientmobilitetsdirektiv bliver belyst i principiel sag

EU’s patientmobilitetsdirektiv bliver belyst i principiel sag

Lagt på vores-læge.dk den 06-05-2015 af MedicMaster


En dansk kvinde har fået afslag på sygedagpenge, fordi hun indtil nu ikke har kunnet få anerkendt to udenlandske tests, der begge viser, at hun har haft borrelia, men nu skal sagen belyses yderligere.Borrelia påvist i udlandet, men ikke herhjemme

Sagens hovedperson er Else Wiese, der har været alvorligt syg, og derfor har ansøgt om sygedagpenge. Hun mener selv, at sygdommen skyldtes borrelia, og valgte derfor at tage til Tyskland og Spanien for at få foretaget tests, fordi man dér typisk anvender en anden type af borrelia-tests, end vi gør herhjemme. I såvel Tyskland som Spanien viste testene, at hun havde borrelia.

Hos Ankestyrelsen har man i midlertidig valgt at lægge vægt på en speciallægevurdering udført af en dansk speciallæge i neurologi, altså ikke en infektionsmediciner. Den danske speciallæge mener ikke, at Else Wiese har haft borrelia, og derfor er der ikke taget højde for dette i den speciallægeerklæring, som lægen har afgivet, og der er ikke stillet en diagnose på Else Wiese af speciallægen, hvilket har ført til et afslag på sygedagpenge.

ERSTATNINGSGRUPPEN, der er en del af ADVODAN, fører Else Wieses sag, og advokat Berit Møller Lenschow udtaler;

- Det er efter vores opfattelse ikke i orden, hvis man ikke vil tage hensyn til lægelige konklusioner, som er ligeværdige eller måske bedre end den erfaring, danske læger har.


Forpligtet til at anerkende hinandens autoriserede læger

Med vedtagelsen af EU’s patientmobilitetsdirektiv, der trådte i kraft 1. januar 2014, blev det understreget, at vurderingen fra danske læger ikke er bedre end vurderingen fra andre læger i EU, og i følge EU direktivet er vi forpligtet til at anerkende hinandens autoriserede læger.

- Det er vores opfattelse, at klienten ville have fået en anden vurdering af sin sag, hvis Ankestyrelsen også havde taget hensyn til de udenlandske undersøgelser og vurderinger, lyder det fra advokat Berit Møller Lenschow.

- Vi har derfor valgt at søge om fri proces hos Civilstyrelsen til anlæggelse af retssag mod Ankestyrelsen, hvilket vi netop i dag har fået bevilliget, lyder det fra en tilfreds advokat, der fortsætter

- I ERSTATNINGSGRUPPEN mener vi, at der er tale om en principiel sag, der kan få stor betydning for lignende sager fremover. Vi er derfor spændte på udfaldet af sagen.

For Else Wieses vedkommende har de udenlandske borrelia-tests i første omgang ført til, at hun kom i behandling for borrelia og overlevede sin sygdom, dog med alvorlige skader - blandt andet manglende koncentrationsevne og hukommelse plus nedsat arbejdsevne med mere end 50 %.